Kritiek op uitzetten na Schipholbrand

Acht overlevenden van de fatale brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost hebben vorige week te horen gekregen dat ze binnen 28 dagen worden uitgezet, hoewel ze op dit moment nog medische behandeling krijgen. Tweede-Kamerlid Lambrechts (D66) gaat minister Verdonk van Vreemdelingenzaken hierover om opheldering vragen, zei ze gisteravond in het televisieprogramma Netwerk.

In de reportage zei het hoofd van het behandelteam van de GGZ in Groningen dat hij betwijfelt of de getraumatiseerde mensen die binnenkort worden uitgezet, wel zijn gezien of gehoord door een arts van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De behandelend GGZ-artsen zijn niet door de IND-collega's geraadpleegd. Volgens Lambrechts had minister Verdonk juist deze extra waarborg toegezegd.

Een woordvoerster van het ministerie van Justitie zei gisteravond dat de IND de procedure, zoals deze is afgesproken met de Tweede Kamer, zorgvuldig heeft uitgevoerd. Op individuele zaken kan de dienst niet ingaan. 'Maar als deze mensen het niet eens zijn met de beslissing, kunnen ze daartegen in beroep gaan', aldus de woordvoerster.

Lambrechts noemde het 'een foute procedure' als het inderdaad zo is, dat deze overlevenden van de brand worden uitgezet zonder dat hun behandelend arts is geraadpleegd of zonder dat de mening van een derde arts is gevraagd. Het gaat om een groep van circa dertig personen die in verband met hun gezondheidssituatie zijn overgeplaatst naar een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Volgens Justitie zijn er voor vijftien van hen geen medische gronden meer om in Nederland te moeten blijven.

De letselschadeadvocaat M. de Witte kondigde in Netwerk aan dat hij met de overlevenden van de Schipholbrand een gezamenlijke schadeclaim voorbereidt. Hij wil daarvoor bij de rechtbank een groot aantal mensen horen om aan de hand daarvan te bepalen wie aansprakelijk kan worden gesteld voor de brand.