Gemeentelijke boete voor overlast

Den Haag, 20 jan. Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt het voorstel van het kabinet te steunen om gemeenten zelf boetes te laten opleggen aan veroorzakers van hinderlijke overlast. Hiermee wordt het mogelijk de boetes te laten uitdelen door parkeerwachten en stadswachten of door private beveiligingsbedrijven.

Pagina 2