FNV: werkplekken jongeren in CAO

FNV Bondgenoten wil bedrijven dwingen 10.000 leerwerkplekken voor jongeren te scheppen om zo de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Dit wordt de inzet bij de CAO-onderhandelingen in de marktsector dit jaar, zegt Henk van der Kolk, voorzitter van de grootste vakbond in die sector.

Volgens hem is de verplichting voor bedrijven om opleidingsplekken voor jongeren te creëren het logisch gevolg van de werktop in december. Vakbeweging, werkgevers en kabinet maakten tijdens die top afspraken om schooluitval en werkloosheid onder jongeren te bestrijden. Die is met 12 procent (100.000) bijna twee keer zo hoog als de gemiddelde werkloosheid. Onder allochtone jongeren is het percentage werklozen veel hoger. Van der Kolk vindt juist leerwerkplekken - leerlingen werken dan vier dagen en gaan één dag naar school - geschikt om jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.

Bij de top heeft vooral het kabinet toezeggingen gedaan. Nu zijn volgens Van der Kolk de bedrijven aan de beurt. 'Van de jeugdwerkloosheid zeggen ze: dat is ook onze verantwoordelijkheid. Daar hebben ze bij de werktop in december hun handtekening onder gezet.'

De reden dat de vakbond zich in het overleg over arbeidsvoorwaarden hard maakt voor jongeren die nog helemaal niet werken - en veelal geen vakbondslid zijn - is de ernst van het probleem, zegt Van der Kolk. 'Dit gaat ook over de vraag: waar gaan we heen met onze samenleving? We kunnen straks niemand missen als de vergrijzing nog verder is gevorderd.'

Van der Kolk: pagina 11

    • Elsje Jorritsma