www.nrc.nl

NRC-next. Op weblog.nrc.nl wordt de totstandkoming van nrc.next (de compacte ochtendkrant die vanaf maart verschijnt) toegelicht en becommentarieerd. Dezer dagen laait de discussie op over de vraag of nrc.next een “jongerenkrant' is. Aanstaand redacteur Herien Wensink schrijft: “Als ik mezelf, en de mensen om me heen met wie ik het over next heb, even als uitgangspunt neem: wij vallen precies in de doelgroep, maar voelen ons absoluut geen “jongere' - in die zin dat we gewoon geïnteresseerd zijn in wat er in de wereld gebeurt (ook in de politiek), en daar graag over lezen, dus in principe wel openstaan voor een krant.“

Next-chef Hans Nijenhuis antwoordt: “Je hebt helemaal gelijk en het is ook niet de bedoeling een krant voor jongeren te maken. We gaan een krant maken voor mensen die (bijna) geen betaalde kranten lezen: ze zijn er nooit mee begonnen of ze zijn er mee gestopt (of overwegen dat te doen). Mensen die weinig tijd en/of geduld en/of geld hebben voor een grote complete krant.“

Filmvragen. Elke donderdag beantwoordt tv-recensent Hans Beerekamp vragen over film en televisie op www.nrc.nl. Deze week wil Terry van der Kraaij weten welk klassiek muziekstuk te horen is aan het begin van Brideshead Revisited (foto). Het antwoord: “Voorzover ik weet wordt in de serie Brideshead Revisited (Michael Lindsay-Hogg en Charles Sturridge, 1981) uitsluitend gebruikgemaakt van speciaal voor deze gelegenheid door Geoffrey Burgon gecomponeerde muziek. (...) Burgon schreef voor meer films en series de muziek. Ik noem Monty Python's Life of Brian (van Eric Idle, die zelf het liedje Bright Side of Life schreef) en Turtle Diary en de series Tinker, Tailor, Soldier, Spy en de laatste versie van “The Forsyte Saga'.“