' Woorden zijn niet zomaar woorden meer, zoals in het verleden'

Het CDA wil dat het uit is met de haatzaaiers. Haatzaaien moet worden aangepakt, wie voortaan nog haat zaait dient zijn paspoort en rijbewijs in te leveren en verliest zijn stemrecht, zowel het actieve als het passieve, want aan halve maatregelen doet het CDA niet. Leven zonder paspoort, dat zal haatzaaiers leren.

Probeer eens haat te zaaien zonder rijbewijs!

Voor het eerst heb ik medelijden met de haat. Wat is er ineens mis met de haat?

Wil het CDA een bepaalde haat bestraffen? Of alle haat? Of alleen maar de haat tegen het CDA? Wat mag wel en wat mag niet worden gezaaid, en in welke doseringen? Komen er gedoogzones voor de haat? Telt de fiscus de opbrengst van haatzaaien bij het inkomen op? Krijgen zaaiers van haat tegen haatzaaiers een extra bonus?

Vragen waarop het CDA-rapport het antwoord schuldig blijft. Het rapport is afkomstig van de heren Koopmans en Van Haersma Buma, haatspecialisten van het CDA, en het heet “Alles van Waarde is Weerbaar'.

Eindelijk een literaire toespeling in de politiek, al zal geen politicus weten waarop.

Het korps weerbaarheid van het CDA marcheert.

“Woorden zijn niet zomaar woorden meer, zoals in het verleden', verzucht Van Haersma Buma. Hoe weet deze Van Haersma Buma zo stellig dat de woorden in het verleden zomaar woorden waren? Is hij naast haatspecialist ook woordspecialist of beschikt hij over een glazen bol? Heeft hij misschien zelf tot de dag van vandaag alleen maar wat aangeluld?

De haat heeft de mensheid uitstekende diensten bewezen. Haatzaaien zou bevorderd moeten worden. De wereld zou zonder haat helemaal naar de bliksem gaan. Waar we verlegen om zitten is haat jegens de domheid, haat jegens de tomeloze zelfverrijking, haat jegens wielklemmen, detectiecamera's, parkeerbonnen, lichamelijke visitaties en commandotoontjes, haat jegens de lelijkheid, haat jegens de regenjas van Balkenende, haat jegens de rooie sjaal van Brinkhorst en haat jegens Medy van der Laan in haar geheel.

Als iets ons kan redden is het meer haat, en niet minder.

Ik pleit voor een bureau haatzaaibevordering, voor zaaisubsidies en voor speciale zaaicursussen voor jongeren en allochtonen.

Het CDA is bij monde van de heren Koopmans en Van Haersma Buma karig met het specificeren van de mikpunten van de haat waarmee iemand zijn rijbewijs zou verspelen. Waar moeten gekwetsten naar toe die net buiten het zaaiveld van de haters vallen? Wordt het haten van democratie even strafbaar als het haten van een vastgelopen democratie? De imam mag mij niet haten, maar mag ik de imam haten? Haatzaaiers gaan uit om te haatzaaien, zoveel is zeker, maar blijft er onderscheid tussen een zak zaad en een handjevol?

Volgens Van Haersma Buma hoeft zijn rapport niet beangstigend te zijn voor opiniemakers en... kunstenmakers, had hij willen zeggen. “Voor opiniemakers en kunstenaars', zei hij op het nippertje. Waar bemoeit 't heertje zich mee?

    • Gerrit Komrij