Werkloosheid neemt verder af

De werkloosheid is in het laatste kwartaal van vorig jaar afgenomen. Na correctie voor seizoensinvloeden kwam het aantal werklozen uit op 471.000, 9.000 minder dan in het derde kwartaal.

De daling komt volledig voor rekening van de mannen (214.000 werklozen). De werkloosheid onder vrouwen bleef vrijwel onveranderd. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd.

De forse daling bij de mannen deed zich vooral voor in de leeftijdsgroepen 15-24 en 25-44 jaar. Ook bij de vrouwen nam de werkloosheid in deze leeftijdsgroepen af, maar minder sterk. In de leeftijdsklasse 45-64 jaar liep de werkloosheid zowel bij de mannen als bij de vrouwen op.

In totaal zat de afgelopen drie maanden 6 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Een jaar eerder was dat 6,4 procent.

In de eerste drie maanden van vorig jaar schommelde het aantal werklozen nog rond de 490.000. Daarna daalde het en in het laatste kwartaal van 2005 lag het aantal 26.000 lager dan een jaar eerder.

De werkloosheid was in heel 2005 gemiddeld bijna even hoog als in 2004, aldus het CBS. In 2005 zaten gemiddeld 483.000 mensen zonder werk. Een jaar eerder lag dat op 479.000. Het CBS constateert dat hiermee voor het eerst sinds 2001 een einde is gekomen aan de stijging van het jaargemiddelde. In 2001 waren er gemiddeld 252.000 mensen werkloos.