Weer kritiek leger op kabinet Spanje

Opnieuw heeft een legerofficier van de Spaanse landmacht publiekelijk geprotesteerd tegen het regeringsbeleid.

In een open brief aan premier Zapatero die vandaag is gepubliceerd, schrijft Roberto González Calderón, kapitein bij de infanterie en bevelhebber van de Legioencompagnie “Commandant Franco', dat de premier ten onrechte beweert dat er geen ongenoegen en ongerustheid in het leger heerst. Volgens Calderón bestaat er in het leger grote onvrede over “hoe ze bezig zijn ons Spanje op te splitsen“.

De legerleiding kondigde disciplinaire maatregelen aan tegen de kapitein.

Twee weken geleden werd de commandant van de landmacht, luitenant-generaal Mena, uit zijn functie ontheven en onder huisarrest gesteld wegens een officiële toespraak waarin hij dreigde dat het leger zal ingrijpen als Catalonië te veel onafhankelijkheid krijgt en de Spaanse grondwet in gevaar komt.

Kapitein Calderón klaagt dat “alles wat ingaat tegen het idee van Spanje, kerk, familie en diegenen die ons voorgingen en streden voor een beter Spanje in de mode is en als democratisch correct en progressief wordt beschouwd“.

In een toespraak voor een regiment op de Canarische Eilanden zei minister Bono van Defensie gisteren, dat het militairen niet is toegestaan in het openbaar hun mening te ventileren. Hij beklemtoonde dat het leger onder bevel van de regering staat en er niet is “om het Spanje van de Katholieke Koningen“ te beschermen, maar het huidige Spanje en de gekozen volksvertegenwoordiging.