WAO-herkeuring niet betrouwbaar

Het computersysteem dat sinds 2002 door uitkeringsinstantie UWV gebruikt wordt om te bepalen in welke mate iemand arbeidsgeschikt is, voldoet niet. Dit heeft de rechtbank in Almelo bepaald in twee zaken die waren aangespannen door vrouwen die de uitkomst van hun WAO-herkeuring aanvochten. Volgens de rechtbank is het zogeheten Claimbeoordelings- en borgingssysteem “niet betrouwbaar“ en mogen de resultaten zonder nadere toelichting niet gebruikt worden voor WAO-beoordelingen.

Vorige maand heeft de rechtbank in Leeuwarden ook al geoordeeld dat het computersysteem niet deugt. Het UWV kan geen inhoudelijke reactie geven. De uitkeringsinstantie bestudeert de gevolgen van de gerechtelijke uitspraken.

De keuringsartsen van het UWV voeren in de computer in welke beperkingen een werknemer heeft. Het computersysteem, dat een groot aantal functies bevat, geeft vervolgens aan welke functies mogelijk geschikt zijn. Een arbeidsdeskundige controleert of dit ook daadwerkelijk zo is. Daarna wordt iemands arbeidsgeschiktheid in een percentage uitgedrukt.

Volgens de Almelose rechtbank selecteert het systeem functies die mogelijk toch meer van iemand vergen dan medisch verantwoord is. Het systeem maakt niet duidelijk op welke punten twijfel bestaat. De verslaglegging en motivering van het besluit door de arbeidsdeskundige is volgens de rechtbank onvoldoende. Hierdoor is het volgens de rechtbank onvoldoende mogelijk om te beoordelen of de geselecteerde functies geschikt zijn.