VS: meer openheid topsalaris

Binnenkort kunnen Amerikaanse investeerders precies zien wat de topmannen van “hun' bedrijven verdienen. De SEC, de Amerikaanse beurstoezichthouder, besliste deze week dat beursgenoteerde ondernemingen veel meer openheid moeten geven over de beloningen van bestuurders.

Net als in Nederland hebben de alsmaar stijgende beloningen van topmannen, ook bij bedrijven waar gefraudeerd werd of die slecht presteerden, tot publieke verontwaardiging geleid. De voorstellen van de SEC gaan verder dan de voorschriften die in Nederland gelden, en zullen bovendien volledig bindend zijn.

De SEC wil dat bedrijven in hun jaarstukken tabellen opnemen met daarin de totale beloning van de bestuursvoorzitter, de financieel directeur en de volgende drie bestbetaalde bestuurders.

En als de SEC praat over beloning, praat ze over dollars, niet over aantallen opties en algemene informatie over variabele beloningen. “We willen dat investeerders betere informatie hebben, waaronder één getal, een enkel getal onder de streep, voor de totale jaarlijkse beloning“, aldus de SEC in de International Herald Tribune.

Voorts wil de SEC dat bedrijven meer informatie geven over pensioenen van bestuurders en over de doelen van het beloningsbeleid. Het plan van de SEC, dat zestig dagen ter inzage ligt, betekent de grootste wijziging van de regels op dit terrein sinds 1992.