Verlies American Airlines veel groter

New York, 19 jan. Het Amerikaanse concern AMR, moedermaatschappij van de luchtvaartmaatschappij American Airlines, heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies geleden van 604 miljoen dollar (529 miljoen euro). In dezelfde periode van 2004 werd een verlies geboekt van 387 miljoen dollar. Het verlies van de luchtvaartmaatschappij is vooral toegenomen door forse miljoenenlasten in verband met reorganisatiekosten. Worden die buiten beschouwing gelaten, dan blijft er een verlies over van 413 miljoen dollar. De omzet van AMR groeide in het vierde kwartaal met bijna 14 procent tot 5,17 miljard dollar.