Ratko Mladic bij speurtocht weer niet gevonden

Banja Luka, 19 jan. De politie van de Servische Republiek in Bosnië heeft gisteren een vergeefse poging gedaan de wegens oorlogsmisdaden gezochte generaal Ratko Mladic op te pakken. Ze zocht in een dun bevolkt gebied in Oost-Bosnië, bij de grens met Servië. De hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Carla Del Ponte, liet gisteren weten dat Mladic volgens haar in Servië zit. Ze wil vandaag bij de EU aandringen op stopzetting van onderhandelingen over een associatieverdrag met Servië, omdat Belgrado ”niets doet” om zijn verplichtingen jegens het hof na te komen.