Moskou kwam al eerder verplichtingen niet na

In het hoofdartikel van 3 januari `Gasgeruis` is er sprake van dat Moskou zijn commerciële verplichtingen zelfs tijdens de strengste vorst van de Koude Oorlog nagekomen zou zijn. Dit is onjuist. Ik kan alleen spreken uit eigen ervaring in de internationale wolhandel. In de jaren zeventig en tachtig zijn er grote zaken gedaan met Moskou in ruwe wol uit overzeese gebieden zoals Nieuw-Zeeland, Australië en Argentinië. De meeste transacties vonden plaats gedurende de jaarlijkse Leipziger Messe waar Duitse (destijds West-Duitse) wolhandelaren en wolagenten een bemiddelende rol speelden. Van contante betaling was geen sprake. Er werden alleen zaken gedaan op uitgestelde betaling. Hier zijn vele grote handelaren zwaar het schip mee ingegaan.

Sommigen zijn aan de rand van de afgrond gekomen. Het betekende o.a. het einde van een grote wolexporteur uit Argentinië maar ook een grote wolfirma uit Antwerpen heeft hiervan zwaar te lijden gehad.