Minister: straf jongere als hij drank koopt

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) wil het jongeren onder 18 jaar verbieden om alcohol te kopen. Dat heeft de minister vandaag bekendgemaakt op het eerste Nationale Alcoholcongres in Rotterdam. Ook wil hij alcoholreclames gericht op jongeren terugdringen.

De reden voor de maatregelen is het toegenomen alcoholmisbruik onder jongeren in Nederland. Zo'n 25 procent van de jongeren drinkt één keer in de drie dagen en 28 procent drinkt vaker dan drie keer in de maand meer dan vijf glazen alcohol. Nederlandse jongeren behoren daarmee tot de grootste drinkers van Europa.

Hoogervorst zal binnenkort een brief met zijn plannen naar de Tweede Kamer sturen. De minister wil de handhaving op gemeentelijk niveau laten plaatsvinden. Hiervoor is Hoogervorst in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Burgemeesters die belast zijn met de openbare orde, moeten volgens de minister meer mogelijkheden kunnen krijgen om opsporingsambtenaren aan te stellen die controleren of het verbod wordt nageleefd.

Kamer ziet weinig in plan

ALCOHOL

Het Tweede-Kamerlid Schippers (VVD) voelt er niks voor om velen te straffen voor het misbruik van enkelen. “De VVD wil niet meer regels maar een betere handhaving van de huidige regels. Wij willen juist een goed lik-op-stuk-beleid om drankgebruik onder hele jonge groepen tegen te gaan.“

Coalitiepartij CDA laat weten de zorg van de minister over het alcoholmisbruik onder kinderen te delen en staat in principe welwillend tegenover plannen om dat probleem aan te pakken. De partij ziet echter niet veel in een wettelijke leeftijdsverhoging voor de aanschaf van alcohol.

D66 vindt, bij monde van Kamerlid Van der Ham, dat de minister “met hagel“ schiet. “Er is een grote groep van 16 jaar waarbij het alcoholgebruik goed gaat, terwijl maar een kleine groep de problemen maakt. Wij dringen aan op een assertievere jeugdzorg die alcoholmisbruik tegen moet gaan.“

Kamerlid Timmer (PvdA) vindt de voorstellen veel te mager. “Wij zijn voor accijnsverhoging en voor veel meer voorlichting over de gevaren van alcohol in het onderwijs. De leeftijdsgrens verhogen steunen wij nu niet.“

Hoogervorst wil ook een verbod op de verkoop van mixdrankjes als Breezers in de supermarkt. Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), de belangenbehartiger van de supermarkten, noemt het verkoopverbod op Breezers door supermarkten “symboolwetgeving“. Het bureau is ook oneens met de leeftijdsverhoging.