Milieubeweging krijgt meer invloed op Europese Unie

De positie van de milieubeweging in Europa wordt aanzienlijk versterkt. Het Europees Parlement heeft gistermiddag in Straatsburg een voorstel aangenomen waardoor natuur- en milieugroepen beduidend meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de Europese Commissie en gemakkelijker informatie kunnen krijgen over belangrijke milieuzaken. De ministers van Milieu van de Unie moeten hier nog mee instemmen.

Eén en ander is het gevolg van de toepassing van het zogeheten Aarhus-conventie, een VN-Verdrag uit 1998, op de Europese Unie. Het Verdrag, genoemd naar het Deense Århus waar het werd ondertekend, regelt de rechten van burgers op informatie over milieuzaken (zoals de etikettering van voedingsproducten) en op inspraak bij beslissingen die gevolgen hebben voor natuur en milieu. Het gaat om het recht te weten welke schadelijke stoffen bijvoorbeeld chemische fabrieken uitstoten. Maar ook om toegang tot wetenschappelijke of ambtelijke rapporten waarin belangen worden afgewogen.

“Historische' zege: pagina 7