Methaanbron geen bom onder Kyoto-protocol

Op basis van een artikel in Nature over de ontdekking van een nieuwe bron van methaan in landplanten, komt het hoofdredactionele commentaar (NRC Handelsblad, 13 januari) tot de conclusie dat er een bom onder het Kyoto-protocol ligt. Die conclusie is nogal voorbarig.

De auteurs van bedoeld artikel - Keppler c.s. - beschrijven een tot nu onbekende vorm van methaanemissie uit planten, na laboratorium experimenten op losse bladeren en hele planten. Ze hebben een mooi stukje experimenteel werk afgeleverd met verrassende resultaten. Vervolgens worden deze laboratoriumresultaten geëxtrapoleerd naar de totale vegetatie van de hele aarde. Dit gebeurt echter op basis van aannames waar nogal wat op af te dingen valt. Er is bijvoorbeeld helemaal niet bekend of wat er in het lab gebeurt, ook buiten in echte vegetaties plaatsvindt. Dat is nog maar zeer de vraag, en kan alleen op grond van onderzoek in de bossen zelf beoordeeld worden.

Zelf ben ik betrokken bij onderzoek naar methaanemissie van het veenweidegebied in Nederland en van de toendra in Siberië. Als je de resultaten van Keppler c.s. doorrekent naar de veldmetingen in deze vegetaties, zou de methaanemissie uit het door hen gemeten proces ruim binnen de meetfout van de meetmethode vallen. Dat het in bossen echt veel meer is moet nog blijken.

De manier van `opschalen` van het lab naar de hele aarde door Keppler c.s. is een grove berekening, vooral interessant als gedachtespel. Het rechtvaardigt zeker niet de vergaande conclusies die er nu in de pers uit worden getrokken over de waarde van het Kyoto-protocol. Die conclusies zijn ook niet afkomstig van de auteurs. Het idee dat bomen meer vervuilen dan auto`s blijft nog steeds tot de sick jokes behoren. Voorlopig hoeven we dus de bossen nog niet te asfalteren.

    • Ko van Huissteden Maarssen