Lonsdale-jongeren zijn `gevaar voor openbare orde`

Rotterdam, 19 jan. Zogenoemde `Lonsdale-jongeren` vormen steeds meer een gevaar voor de openbare orde. Hun gebruik van provocerende symbolen en taal lokt veelvuldige confrontaties met allochtone jongeren uit, waardoor de cohesie in de samenleving kan worden aangetast. Dit concludeert de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Pagina 2