'Iran tot concessie bereid'

Iran is bereid compromissen te sluiten over zijn nucleaire programma, maar is niet van plan zijn zo juist hervatte onderzoek op het gebied van uraniumverrijking opnieuw te bevriezen. Dat heeft de Iraanse nucleaire toponderhandelaar, Ali Larijani, gisteren gezegd in een vraaggesprek met de Britse BBC in Teheran. Europa en de Verenigde Staten hamerden er echter ook gisteren weer op dat Iran al zijn onderzoek moet opschorten voor er enig overleg kan plaatshebben.

Larijani meende dat er een voor beide partijen aanvaardbare forumule kan worden gevonden als het Westen garanties wil dat Iran geen kernwapens ontwikkelt. Het Westen verdenkt Iran van een geheim kernwapenprogramma. “Maar ze zouden een dapper land met heel goede geleerden niet moeten vragen om zich niet met nucleair onderzoek bezig te houden“, aldus Larijani.

De bestuursraad van het internationaal Atoomagentschap (IAEA) komt 2 februari op verzoek van Europa in speciale zitting bijeen om over de kwestie-Iran te praten. Europa vertrouwt er volgens zegslieden op in de 35 leden tellende raad een meerderheid te hebben voor doorverwijzing van het dossier naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Rusland en China blijven echter aarzelen. Rusland heeft volgens EU-buitenlandcoördinator Solana gesuggereerd een speciale zitting van de Veiligheidsraad bijeen te roepen over Iran, maar de raad niet formeel in te schakelen. Volgens The New York Times hebben Europese en Amerikaanse diplomaten Rusland verzekerd dat ze hoe dan ook nu niet aansturen op sancties tegen Iran.