Internet voorkeur

Nieuwe leren. ,,Het nieuwe leren is niet te stuiten“ schreef deze krant op 20 december in een inleiding op een serie reportages op scholen die - gechargeerd - de klassen en boeken hebben afgeschaft en hun leerlingen ,,vraaggestuurd, probleemgestuurd of competentiegericht“ aan het werk zetten. Kern van het nieuwe leren is de erkenning dat leerlingen beter en met meer plezier leren als zij zelf ervaren dat ze bepaalde kennis nodig hebben. En dat kinderen overal leren, bij alles wat ze doen en dat het daarom niet zo zinnig is om kennis in afgepaste porties op van te voren bepaalde momenten in een klas over te dragen. Kritiek op het nieuwe leren is er ook, vooral uit wetenschappelijke hoek. Het nieuwe leren zou voor achterstandsleerlingen niet goed uitpakken. Wie hier meer over wil weten kan terecht op de websites van onderwijsadviesdiensten als KPC-Groep en APS. Maar ook bijvoorbeeld op die van scholen die het nieuwe leren integraal hebben ingevoerd, zoals Slash21 en Unic. Discussies over het nieuwe leren zijn te vinden op kennisnet en de website van de Onderwijsraad, die juist vandaag een advies heeft uitgebracht hoe je de effecten van het nieuwe leren zou kunnen meten.

www.kennisnet.nlwww.onderwijsraad.nlwww.slash21.nl; www.unic-utrecht.nlwww.kpcgroep.nl; www.aps.nl