In 2009 moet Grondwet van kracht worden

Het Europees Parlement vindt dat alles gedaan moet worden om zeker te stellen dat de Europese Grondwet in de loop van 2009 in werking kan treden.

Dit staat in een resolutie die vanmiddag met 385 tegen 125 stemmen in Straatsburg is aangenomen.

Tijdens het debat over deze verklaring bleek gistermiddag dat de overgrote meerderheid van de Europese volksvertegenwoordigers niets wil weten van afstel van de Grondwet, die vorig jaar in referenda in Frankrijk en Nederland werd verworpen. Dit grondwettelijk verdrag kan alleen van kracht worden als alle 25 lidstaten van de Unie ermee hebben ingestemd. De Europese Grondwet was bedoeld om de met steeds meer landen uitgebreide Unie doelmatiger en doorzichtiger te laten werken.

Na het Franse en Nederlandse “nee' besloten de regeringsleiders van de Europese Unie een reflectieperiode in te bouwen, waarin bezien zou moeten worden hoe er verder moest worden geopereerd. Tijdens hun treffen in juni zullen de EU-leiders een eerste balans opmaken van deze bezinning. De huidige roulerende voorzitter van de Unie, Oostenrijk, moet deze evaluatie voorbereiden. Het Europees Parlement heeft uitgesproken dat de reflectieperiode tot uiterlijk eind 2007 moet lopen, om daarna conclusies te kunnen trekken. Van verschillende kanten werd kritiek geleverd op de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bot, die vorige week verklaarde dat voor de Nederlandse regering de Grondwet “dood' is.

Het Parlement voelt niets voor een selectieve invoering van delen van de Grondwet. Ook is de meerderheid van de volksvertegenwoordigers tegen de vorming van bepaalde groepen van landen die alvast verder zouden moeten gaan met de integratie.

Ondertussen heeft een commissie uit het parlement van Estland besloten de opgeschorte ratificatieprocedure te hervatten. Tot nu toe hebben dertien lidstaten zich voor de Europese Grondwet uitgesproken en twee tegen.