Friese agenten moeten wel het Fries verstaan 1

”We hebben een Nederlandse politie en die stelt niet dat je Fries moet beheersen”, zegt de Friese korpschef Wagenaar (NRC Handelsblad, 12 januari). Maar Nederland is een land met een autochtone minderheidscultuur: de Friese, en dat geeft speciale rechten. Ter bescherming van die autochtone minderheidscultuur mag men daarom van Friese agenten verwachten dat ze op zijn minst de Friese taal kunnen verstaan. Willen ze dat niet dan kunnen ze beter buiten Friesland gaan werken.

    • J. de Jong Zweeloo