Advies: meer zelf betalen voor zorg

De AWBZ moet op de helling. Burgers moeten zichzelf verzekeren voor zorg die nu onder die dure volksverzekering valt. Voor het wonen of eten in een verzorgings- of verpleeghuis bijvoorbeeld, moeten ouderen in de toekomst zelf betalen.

Dat staat in een advies dat de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) vandaag aan minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) presenteerde. De kosten van langdurige zorg voor mensen met een beperking zijn nauwelijks meer op te brengen door de gemeenschap en burgers moeten er meer eigen verantwoordelijkheid voor dragen, aldus de Raad.

Nederlandse ouderen belanden veel vaker dan hun leeftijdgenoten in andere landen in een instelling, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis. De RVZ adviseert de minister daar paal en perk aan te stellen. Als ouderen vaker hun pensioen of spaarpot moeten aanspreken voor het verblijf in zo'n tehuis, zullen zij sneller besluiten zelfstandig te blijven wonen, of bij kinderen in te trekken. Ouderen met een laag inkomen moeten op overheidssteun kunnen blijven rekenen.

Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken, psychiatrische patiënten en gehandicapten die onverzekerbaar heten, is in het verleden ondergebracht bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Alle Nederlanders betalen een hoge inkomensafhankelijke premie voor deze volksverzekering (meer dan 12,5 procent). De RVZ stelt dat er in de loop der jaren steeds meer voorzieningen bij de AWBZ zijn ondergebracht waarvoor mensen zich zelf kunnen verzekeren. Alle medisch noodzakelijke zorg zoals de behandeling van wonden van ouderen in verpleeghuizen, zou een collectieve voorziening moeten blijven. De RVZ raadt aan die zorg over te hevelen naar het basispakket van de zorgverzekeringswet (Zvw). Thuiszorg valt straks onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), schrijft de RVZ. Mensen met een psychische of lichamelijke handicap moeten meer geactiveerd worden, aldus het belangrijkste adviesorgaan van de minister van Volksgezondheid pleit, dat om die reden pleit voor de oprichting van wijkcentra, waar deze mensen geholpen aan een baan of vrijwilligerswerk.