Provincie annuleert 'Moerdijk 2'

De aanleg van het omstreden industrieterrein Moerdijkse Hoek, oftewel Moerdijk 2, gaat niet door. De 600 hectare metende locatie die was gepland ten zuiden van Moerdijk, is overbodig.

Indien de ruimte op en nabij het van de jaren zeventig daterende 'gigantische' bedrijventerrein Moerdijk 1, ten westen van het dorp, optimaal wordt benut, kan tot 2020 worden voldaan aan de vraag naar nieuwe bedrijfshuisvesting in West-Brabant.

Dat hebben de Brabantse gedeputeerde O. Hoes en wethouder C. Punt van Moerdijk gisteren in Den Bosch bekendgemaakt. Hoes vertelde dat de prognoses van het Centraal Planburau (CPB) over de behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen in Nederland, West-Brabant en in het bijzonder Moerdijk 'drastisch naar beneden zijn bijgesteld'.

Daarom, zeiden Hoes en Punt, is zo'n 360 hectare extra industrieterrein bij Moerdijk voldoende. Met 2.800 hectare is dat een van de grootste bedrijventerreinen van Nederland. De uitbreiding is deels te vinden bij energieproducent Shell die eind september 2005 te kennen gaf 172 hectare te willen verkopen die het concern buiten zijn poorten op Moerdijk 1 bezit. Verder is er nog niet verkochte grond op Moerdijk 1 beschikbaar en kan Moerdijk 1 worden uitgebreid ten zuidoosten van de rivier de Roode Vaart. Provincie en gemeente denken ook aan het ontwikkelen van een logistiek park bij het NS-station Lage Zwaluwe.

De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) is verbijsterd over het 'afblazen' van Moerdijkse Hoek. Voorzitter P. Swinkels: 'Moerdijkse Hoek is een project dat nota bene door het rijk naar voren is geschoven in de Nota Ruimte, een rijksproject met nationale uitstraling. Dit is een voorbeeld van een project waarbij het rijksbelang moet prevaleren. Het rijk zou nu zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. De provincie heeft over Moerdijkse Hoek medio 2005 nog een convenant met het rijk gesloten.'

De werkgeversvereniging stelt dat het CPB in zijn onderzoek Moerdijkse Hoek aangeprijst als vestigingsplaats met een bovenregionale of zelfs bovennationale functie. Ook zou het terrein van Shell alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar zijn.

Als Provinciale Staten en de gemeenteraad van Moerdijk instemmen met de ideeën van Hoes en Punt, werken provincie en gemeente het plan verder uit. Onderdeel daarvan is het verbeteren van de leefbaarheid en extra huisvesting in de gemeente Moerdijk voor nieuwe werknemers door de uitbreiding van het industrieterrein.

Punt zei gisteren dat de provincie en de gemeente vorig jaar nader tot elkaar waren gekomen, na jarenlang 'met de rug tegen elkaar' te hebben gestaan. In Moerdijk was het comité Moerdijk 2 Weg Ermee actief. Punt vertelde dat het college van B en W op 5 oktober 2005 'een alternatief' voor Moerdijkse Hoek heeft gepresenteerd met de naam 'Port of Brabant', waar ook de provincie nu in grote lijnen achter staat. Op basis daarvan hebben de colleges van Moerdijk en Gedeputeerde Staten deze oplossing gevonden. Punt noemde het resultaat 'prachtig'. 'We wilden het polderlandschap in de oksel van de A16 en de A17, waar Moerdijkse Hoek moest komen, heel graag behouden. Samen met de provincie is dat gelukt. De wens van onze gemeenteraad en de inwoners is gehonoreerd.'