Nederland moet ook terreur bestrijden

Van Nederlandse militairen in de Afghaanse provincie Uruzgan wordt, behalve wederopbouwwerk, ook een bijdrage verwacht aan gewapende terreurbestrijding.

Dat blijkt uit opmerkingen van twee hoge Amerikaanse diplomaten gisteren.

Een groot deel van de Tweede Kamer heeft bezwaren tegen vermenging van de gewapende terreurbestrijding (de Operatie Enduring Freedom, OEF) en de wederopbouwmissie ISAF. Nederland wil aan die laatste missie met 1.200 militairen deelnemen. De Amerikaanse troepen blijven voor Enduring Freedom in Afghanistan, ook na de komst van de Nederlandse troepen.

Volgens de Amerikaanse afgezant Kurt Volker, gisteren voor overleg in Den Haag, dient sprake te zijn van 'synergie' van OEF met de ISAF-missie in Uruzgan. De VS-ambassadeur bij de NAVO, Victoria Nuland, zei op BBC-radio van de Nederlanders een bijdrage te verwachten 'bij het bestrijden van opstandelingen'.

'De scheiding (van de twee missies, red.) is voor ons essentieel', aldus buitenlandwoordvoerder Koenders van de PvdA. Instemming van die partij is noodzakelijk voor een brede Kamermeerderheid. Volgens Koenders moet de Nederlandse regering de praktische scheiding tussen beide operaties juist beter aangeven dan tot nu toe is gebeurd. 'Amerikaanse troepen moeten niet straks met gevechtsacties de wederopbouw door ISAFgaan versjteren.' Ook bij het CDA leven zulke bezwaren.

Volker , tweede man van het bureau Europa van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken, deed zijn uitspraak over 'synergie' gisteren tegenover journalisten. Hij herhaalde haar later niet tijdens een diner met Kamerleden, aldus Koenders.

Bestrijden van opstandelingen is volgens de Nederlandse regering nadrukkelijk níét de opdracht van de ISAF-missie. Wel laat het kabinet de mogelijkheid open van Nederlandse deelname aan preventieve aanvallen op gewapende groeperingen.

De Tweede Kamer blijft bij minister Kamp (Defensie) aandringen op vertrouwelijke inzage van ambtelijke stukken in verband met Uruzgan - met name een rapport van de militaire inlichtingendienst MIVD, en het militair advies van de hoogste militair, commandant der strijdkrachten Berlijn terzake. Kamp had gisteren de Kamer laten weten tot deze inzage niet bereid te zijn. Volgens hem heeft de Kamer alleen te maken met het politieke eindoordeel.

Interview: pagina 2