Komen veertigers terecht niet aan het werk?

De kop `Veeleisend, weinig flexibel én werkloos: de vergeten veertigers` (NRC Handelsblad, 4 januari), trok direct mijn aandacht.

Als veertiger, in 1983 - een rampjaar op het gebied van werkloosheid - op de arbeidsmarkt afgeleverd, heb ik mij als exponent van de `verloren generatie`, nooit kunnen permitteren om veeleisend en niet flexibel te zijn. Daarom was ik natuurlijk nieuwsgierig naar mijn weinig flexibele, veeleisende generatiegenoten.

Bij lezing van de verhalen van de twee voorbeelden van veertigers blijkt dat zij zich juist niet veeleisend en weinig flexibel opstellen. Integendeel. Uit het artikel wordt duidelijk dat de heer Van Bokkem vindt dat het soms ook aan de veertigers zelf ligt. De essentie is dus: de vergeten groep werklozen van in de veertig. En dat dat vaak niet terecht is (soms wél).

De kop boven het artikel ervaar ik als stigmatiserend. Zie je wel: die veertigers komen terecht niet aan het werk, want zij zijn kritisch, veeleisend, statusbehoudend en weinig flexibel.

    • Mevr. Drs. M.C. Romer Rotterdam