Kernenergie is geen bron voor schone energie 2

Wolfgang Munchau bepleitte in deze krant (9 januari) een rationele heroverweging van het inzetten van kernenergie. Maar het verzet hiertegen onder de bevolking is groot en hij wijt dat aan irrationaliteit: ”Zodra u het onderwerp kernenergie aansnijdt, kunt u ervan op aan dat de discussie irrationeel en emotioneel wordt”. Dat is waar. Men weegt elkaars argumenten verschillend. Dat gebeurt ook bij discussies over financiële zaken. Munchau is columnist van de Financial Times en hij weet dat het bank- en verzekeringswezen (en de hele economie) gebaseerd zijn op vertrouwen en dat vertrouwen niet altijd even rationeel is. Ik vind dat de klant het mag zeggen. En als de koop niet doorgaat dan moet de leverancier zich niet gepikeerd tonen.

    • Jan Gevers Leuven Voorschoten