Hof VS redt euthanasiewet Oregon

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft gisteren bepaald dat artsen in de staat Oregon hulp bij zelfdoding kunnen blijven toepassen.

In 1997 nam Oregon de zogeheten 'sterf in waardigheid-wet' aan. Onder deze wet hebben sindsdien ruim 200 terminale patiënten een dodelijke dosis medicijnen voorgeschreven gekregen en zelf ingenomen. De bevolking van de staat heeft de wet twee keer per referendum goedgekeurd.

De regering-Bush heeft zich altijd sterk gekeerd tegen de wet. Ze wil de artsen in Oregon met federale middelen straffen voor de hulp bij zelfdoding. In 2001 bepaalde de toenmalige minister van Justitie, John Ashcroft, dat artsen geen dodelijke doses medicijnen mogen voorschrijven.

Zes van de negen leden van het Hooggerechtshof oordeelden gisteren dat de federale overheid deze bevoegdheid technisch gezien niet heeft en dat de richtlijn van Ashcroft in strijd is met de wet.

Namens de meerderheid stelde rechter Anthony Kennedy dat het Hof gisteren geen uitspraak deed in het brede politieke en morele debat over hulp bij zelfdoding en euthanasie. Het sprak zich alleen uit over de vraag of de minister van Justitie te ver was gegaan in zijn gebruik van de wet op het voorschrijven van medicijnen.

De meerderheid in het Hof was zo groot dat de euthanasiewet ook overeind was gebleven wanneer de conservatieve Samuel Alito, de door Bush gekandideerde nieuwe rechter voor het Hof, al mee had kunnen stemmen.

De recentelijk door Bush benoemde opperrechter John Roberts maakte deel uit van de tegenstemmende minderheid. De andere twee tegenstemmers waren de conservatieve rechters Antonin Saclia en Clarence Thomas.

De wet in Oregon is uniek in Amerika. De uitspraak van gisteren schept in sommige staten de verwachting een soortgelijke wet in te kunnen voeren, bijvoorbeeld in Californië en Vermont.

In Oregon komen alleen patiënten in aanmerking voor hulp bij zelfdoding, als twee artsen het erover eens zijn dat ze niet langer dan een half jaar te leven hebben.

Volgens voorstanders van de wet is de uitspraak van het Hof ook van belang voor andere staten, omdat de richtlijn van Ashcroft een bedreiging zou zijn geweest voor goede pijnbestrijding en behandeling van terminale patiënten.