Geen extra geld banen allochtone jongeren

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) en staatssecretaris Van Hoof (Arbeidsmarktbeleid, VVD) willen geen extra maatregelen nemen om werkloosheid onder allochtone jongeren terug te dringen. Dat zeiden ze gisteren in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de linkse oppositie.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) presenteerde gisteren de resultaten van een onderzoek waaruit bleek dat in grote steden 40 procent van de allochtone jongeren werkloos is. Kamerlid Van Gent (GroenLinks) wilde daarom dat het kabinet met nieuwe maatregelen komt. Maar staatssecretaris Van Hoof reageerde: 'Er is geen behoefte aan nieuwe beleid. We moeten verdergaan met wat er al gebeurt.'

De andere partijen in de Kamer grepen de gelegenheid aan om hun bezorgdheid over de cijfers te uiten. Kamerlid Bussemaker (PvdA) verwees naar de suggestie van het SCP dat hoge jeugdwerkloosheid een van de oorzaken van de rellen in Frankrijk was: 'Als dat zo is, kunnen wij geen dag langer wachten om er korte metten te maken in Nederland.'

Tweede Kamerlid Koser-Kaya (D66) zei: 'Zolang het werkloosheidspercentage zo enorm hoog blijft, zal het probleem van de integratie naar mijn mening ook enorm blijven.' Kamerlid Van Hijum (CDA): 'Ik vind dat wij ons niet bij deze problemen mogen neerleggen.' Hij riep staatssecretaris Van Hoof op 'vaart te maken'.

Verdonk en Van Hoof wilden geen extra middelen beschikbaar stellen. Ze verwezen beiden naar het extra geld dat in het kader van de werktop eind vorig jaar aan de sociale partners werd toegezegd. Het kabinet zegde toen 75 miljoen euro toe voor stageplekken en begeleiding van moeilijke leerlingen in het MBO.

Kamerlid Femke Halsema (GroenLinks) was niet tevreden. Ze zei: 'Ik mis elke ambitie bij het kabinet. Zegt u gewoon luid en duidelijk dat de jeugdwerkloosheid met 10 procent naar beneden gaat, omdat u dit niet aanvaardbaar vindt.'

Van Hoof wilde niet verder gaan dan een terugdringing van werkloosheid onder allochtonen tot het niveau van 2003 aan het einde van dit jaar. Dat zou slechts een afname van 5 procent betekenen.