Friese zeedijk moet snel worden hersteld

Een zes kilometer lang stuk Friese Waddendijk voldoet niet aan de veiligheidsnormen en moet voor ongeveer 25 miljoen euro worden opgeknapt. Op diverse plekken is de bovenste asfaltlaag van de zeewering afgebrokkeld. Dit maakte het Friese waterschap Wetterskip Fryslân gisteren bekend.

Het asfalt van een negen meter hoge zeedijk bij De Zwarte Haan in Friesland brokkelt af. Foto Sake Elzinga Nederland- De Zwarte Haan ( Friesland) - 18-01-2006. Het afbrokkelen van het asfalt aan de Waddenzee dijk. Foto: Sake Elzinga Elzinga, Sake

De verzwakte, ruim negen meter hoge zeedijk ligt tussen Westhoek en Zwarte Haan in de Friese gemeente Het Bildt en werd begin jaren zeventig aangelegd. In 2000 werd ontdekt dat de asfaltlaag afbrokkelde, waarna besloten werd een nieuwe slijtlaag aan te brengen. Twee jaar geleden bleek die echter onvoldoende, om de oude asfaltlaag dieper was aangetast dan aangenomen. De oorzaak hiervan is onbekend, zei bestuurslid Hidde Kingma van het Friese waterschap gisteren.

De deklaag van de zeedijk is tussen de 25 en 50 centimeter dik en bestaat uit grindasfalt. Op andere dijkvakken is dit steenslag. Maar dit kan niet de reden van de aantasting zijn, aldus Kingma. 'Bij Lauwersoog ligt ook een nog oudere dijk met grindasfalt en die is nog prima.' Mogelijk speelt vocht in de ondergrond een rol. Het dijkvak was aanvankelijk bestand tegen een zware storm die eens in de 4.000 jaar voorkomt. Nu is dat teruggelopen tot een storm die eens in de tien jaar plaatsvindt.

Van een levensgevaarlijke situatie is geen sprake, beklemtoont dijkgraaf Paul van Erkelens. 'Maar het is niet verantwoord om een nieuw stormseizoen in te gaan. Niet dat de dijk wegslaat, maar er kunnen wel gaten in worden geslagen.'

Inmiddels is een extra dijkdepot aangelegd waarin geotextiel, 200 ton steenslag en 1500 ton breuksteen ligt, voor eventuele noodreparaties. Bij een lichte storm geldt al extra dijkbewaking. Het aanbrengen van nieuwe asfaltbekleding, dat in april na het stormseizoen begint, duurt zes maanden. De kosten bedragen tussen de 20 en 25 miljoen euro.

Het Friese waterschap gaat ervan uit dat Rijkswaterstaat de kosten draagt. Als dijkvakken niet voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau zou het rijk het herstel altijd moeten betalen, aldus het Friese Waterschap.

Om de aangetaste dijk te versterken deed het bestuur van het waterschap een beroep op artikel 73 van de Waterstaatswet. Daarin staat dat het bestuur bevoegd is tot het nemen van maatregelen als de wettelijke veiligheidsnormen niet worden gehaald. In 2002 deed het waterschap Noordholland Noorderkwartier hetzelfde om extra zandsuppletie aan te kunnen brengen bij Petten.