Europarlement verwerpt begroting

Het Europees Parlement heeft vanmiddag met 541 tegen 56 stemmen het recente akkoord van de Europese regeringsleiders over de meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Het Parlement vindt de begroting te mager.

De meerjarenbegroting voor de gemeenschappelijke uitgaven van de Unie heeft de instemming van het Parlement nodig. Half december besloten de regeringsleiders van de 25 lidstaten de uitgaven voor de periode 2007 tot en met 2013 te beperken tot 862 miljard euro. Eerder had het Europees Parlement zich uitgesproken voor een begroting van 975 miljard euro.

Nu het Parlement zich tegen het akkoord van de regeringsleiders heeft uitgesproken, moet Oostenrijk als roulerend voorzitter van de Unie met vertegenwoordigers van het Parlement en de Europese Commissie onderhandelen. De Oostenrijkse minister van Financiën, Grasser, heeft al laten weten dat de ruimte voor een verhoging van de uitgaven zeer beperkt is. Hij verwacht de besprekingen in maart of april af te ronden.

Het Europees Parlement is onderling verdeeld over de vraag hoe de begroting moet worden aangepast. De linkse partijen blijven vasthouden aan een verhoging van de uitgaven met enkele tientallen miljarden euro's. Daarentegen zijn de christen-democraten terughoudender. Zij willen vooral dat er meer flexibiliteit in de begroting komt, waardoor bijvoorbeeld overschotten in bepaalde uitgavencategorieën kunnen worden aangewend voor andere posten. De liberalen willen dat er meer Europees geld beschikbaar komt voor onderzoek.

De Oostenrijke kanselier Schüssel herhaalde vanmorgen tegenover het Europees Parlement in Straatsburg zijn pleidooi voor eigen Europese inkomsten. Daarmee kan volgens hem de strijd tussen de lidstaten, zoals die het afgelopen jaar plaatsvond, worden voorkomen. Een Europese belasting om de begroting te financieren is zeer omstreden. De Britten zijn uitgesproken tegen. Schüssel erkende dat het geen populair idee is, maar zei dat de vraag toch gesteld dient te worden. De kwestie kan aan de orde komen als de opzet van de Europese begroting in 2008 of 2009 wordt besproken.