DNA-onderzoek bij huwelijk binnen familie 2

Maarten Huygen neemt een extreem katholiek standpunt in. In deze tijd zijn er neef-nicht huwelijken waarbij de twee gemeenschappelijke grootouders uit verschillende streken van het land afkomstig zijn en de gevreesde consanguiniteit minder is dan tussen mensen die niet aanwijsbaar familie van elkaar zijn, maar uit zo'n gesloten gemeenschap afkomstig zijn dat zij meer consanguiniteit hebben dan de bovengenoemde neef en nicht. Als een neef en een nicht uit zo'n gemeenschap met elkaar trouwen, zoals dat veel voorkomt bij immigranten uit agrarische gemeenschappen in Marokko en Turkije en ook wel in Nederland, dan zijn er moeilijkheden te verwachten.

Vanzelfsprekend is het altijd bij elk huwelijk verstandig de eigenschappen van de respectieve voorouders in beschouwing te nemen en zeker als zij dubbel voorkomen in de afkomstlijnen, maar DNA-onderzoek voorschrijven bij huwelijken in de familie is verstandiger dan een ongenuanceerd verbod.

    • P. van Wijk