Zuidoost-China kampt met zout drinkwater

Het waterleidingbedrijf in Macao, aan de zuidoostelijke kust van China, stelt 750.000 dollar beschikbaar als schadevergoeding voor de ernstige verzilting van het drinkwater. De hele provincie Guangdong kampt al maanden met te zout drinkwater. Dat is een gevolg van de droogte, waardoor het zilte zeewater verder landinwaarts oprukt.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mag de hoeveelheid zout niet uitkomen boven de 250 mg per liter. De laatste maanden bevat het water in Macao drie keer te veel zout en het waterleidingbedrijf, dat het drinkwater haalt uit de rivier Xijiang, is tot nu toe niet in staat die hoeveelheid terug te brengen naar een acceptabel niveau.

Ook elders in de provincie, onder andere in de stad Zhuhai, ontraden de autoriteiten het drinken van kraanwater. Zeker drie waterleidingbedrijven zijn gesloten omdat er te veel zout in het water zit. Zhuhai wil 20 miljoen kubieke meter zoet water opslaan. Maar volgens deskundigen leidt dat slechts tot een kort uitstel van het probleem. 'Het opgeslagen zoete water is slechts voldoende voor twintig dagen', aldus een woordvoerder van het waterleidingbedrijf van Zhuhai.

China wil de verzilting nu bestrijden door het omleggen van de rivier Beijiang, ook in de provincie Guangdong. Dit plan is bij milieudeskundigen omstreden. Ook is nog niet duidelijk of het daadwerkelijk zal helpen. China, met 22 procent van de wereldbevolking, beschikt slechts over 8 procent van het zoete water op aarde.