Veel geld nodig in de strijd tegen de vogelgriep

Vandaag is in Peking een conferentie over bestrijding van vogelgriep begonnen. Wat er moet gebeuren, weten de deskundigen wel. Nu gaat het erom voldoende geld te krijgen.

De Europese Unie zal 120 miljoen dollar beschikbaar stellen voor de wereldwijde bestrijding van vogelgriep, 20 miljoen meer dan voorheen werd aangenomen. Dat heeft de Europese commissaris voor Volksgezondheid, Markos Kyprianou, toegezegd bij het begin van de tweede grote internationale conferentie over vogelgriep, die vandaag in de Chinese hoofdstad Peking is begonnen.

De tweedaagse conferentie, georganiseerd door de Chinese overheid, de Europese Unie en de Wereldbank, moet ten ministe 1,2 miljard dollar opleveren ter financiering van een actieprogramma dat eind vorig jaar in Genève werd vastgesteld. Daarbij ligt de nadruk op het verbeteren van veterinaire diensten en van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden die kampen met de ziekte, en op het verbeteren van het meldingssysteem in gebieden waar de ziekte nog niet is gesignaleerd.

'Dat geld komt er wel', voorspelt Harry Paul, de leider van de Nederlandse overheidsdelegatie in Peking. 'Nederland draagt ruim tien miljoen euro bij, deels bestemd voor onderzoek, deels voor bilaterale hulp. De rest komt terecht bij internationale organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)', zegt Paul.

Paul benadrukt het belang van onderzoek. 'Je moet bijvoorbeeld uitzoeken in welke gebieden het zinvol is dieren te vaccineren, en waar je het beste de beperkte hoeveelheden Tamiflu (een antiviraal middel dat mensen moet beschermen tegen vogelgriep, red.) kunt inzetten. Als je dat eerst goed onderzoekt, kan je dat later een hoop geld schelen', stelt Paul.

De resultaten van het onderzoek dat grotendeels in Nederland zal plaatsvinden komen internationaal beschikbaar.

Volgens Eurocommissaris Kyprianou wordt de internationale bereidheid om geld te geven vooral ingegeven door de recente uitbraken van vogelgriep in Turkije. 'Ik denk dat die () ertoe hebben geleid dat de regeringen nu beseffen dat het geen probleem is van een specifieke regio, maar van de hele wereld en de hele gemeenschap. Geen enkele gemeenschap of regio kan zich veilig wanen', aldus Kyprianou bij de opening van de conferentie.

Ook het bedrijfsleven maakte vandaag een gebaar. Het Zwitserse farmaceutische bedrijf Roche stelt 2 miljoen gratis doses Tamiflu extra ter beschikking van de WHO voor distributie in arme landen die te kampen hebben met menselijke gevallen van vogelgriep, zo maakte de WHO vandaag bekend. Eerder doneerde Roche al 3 miljoen doses. Die worden door de WHO achter de hand gehouden om snel te kunnen reageren als ergens ter wereld een pandemie uitbreekt.

Christianne Bruschke, arts-viroloog bij de OIE, een wereldwijde organisatie voor dierengezondheid die onder meer de internationale definities van dierziektes vaststelt, benadrukt dat de ziekte nog vooral een dierziekte is. Zij onderstreept de noodzaak de ziekte aan de bron, dat wil zeggen onder de dierenpopulatie, terug te dringen.

'Als je de hoeveelheid virus in de dierenpopulatie vermindert, dan is niet alleen de kans op mutaties kleiner, maar is er ook minder kans op infecties', zegt Bruschke.

Margaret Chan, de belangrijkste deskundige van de WHO op het gebied van pandemieën, stelde vandaag opnieuw dat de kans op een pandemie groot is.

Bruschke relativeert dat. 'Natuurlijk verhoogt het voorkomen van de vogelgriep de kans op een menselijke pandemie, maar de ziekte nu hoéft niet per se te leiden tot een pandemie. Het kan ook nog wel honderd jaar duren', aldus Bruschke.