Ruzie om vertrek van casino

Burgemeester C. Nuijtens van Valkenburg wil niet dat het casino in zijn gemeente naar Maastricht verhuist. Hij heeft dat gisteren in een brief meegedeeld aan zijn collega G. Leers van de Limburgse hoofdstad. Maastricht wil het Amerikaanse Harrah's Entertainment toestemming geven voor 550 miljoen euro een luxe vermaakcentrum te bouwen mét een casino.

Als buitenlands concern krijgt Harrah's geen vergunning voor een casino in Nederland. Leers wil dat Holland Casino het gokgedeelte voor zijn rekening neemt en daartoe uit Valkenburg vertrekt. Het project van Harrah's is goed voor zo'n vierduizend banen.

Maastricht wil vandaag het kabinet op de hoogte stellen van zijn investeringsplannen. Nuijtens vraagt Leers dat uit te stellen en eerst de bemiddeling af te wachten door gouverneur L. Frissen van Limburg. In zijn schrijven wijst Nuijtens er op dat 'het totale pakket aan toeristische voorzieningen, inclusief Holland Casino en Thermae 2000, een onmisbare pijler zijn voor de economische infrastructuur van Valkenburg en het Heuvelland'.

Juist het casino is daarvan 'een van de belangrijkste trekkende elementen met een uitstraling op het geheel', meldt Nuijtens. 'Het casino heeft daarbij grote betekenis voor het imago van Valkenburg en het Heuvelland.' Het casino is met meer dan vierhonderd werknemers de grootste werkgever van zijn gemeente.

Vorig weekeinde heeft Leers een voorstel gelanceerd waarin hij Valkenburg bij de investeringsplannen wil betrekken, en waarin de belangen van Valkenburg worden gewaarborgd. Toeristisch zouden beide gemeenten nog meer een twee-eenheid vormen.

Nuijtens stelt in zijn brief van gisteren aan Leers vast dat Valkenburg niet goed op de hoogte is van de plannen rondom het luxe vermaakcentrum. 'Wanneer u uw plannen inhoudelijk aan ons en aan de provincie Limburg kenbaar maakt, dan pas kan een discussie op basis van gelijkwaardigheid plaatsvinden. Alles wat tot op heden door u naar buiten wordt gebracht, kunnen wij niet verifiëren en wij kunnen er niet inhoudelijk op reageren. Wij worden daarmee buiten spel gezet', aldus de burgemeester van Valkenburg.