PvdA: misschien naar Afghanistan, of niet

Evenals drie jaar geleden, toen het ging om militaire steun bij de inval in Irak, toont de PvdA zich opnieuw kampioen halfslachtigheid. De socialistische overweging om militairen naar Afghanistan te sturen - of niet - of onder bepaalde voorwaarden misschien toch liever weer wel, is zowel voor de politiek als voor de kiezer volkomen onhoudbaar en in bepaald opzicht ronduit onbetrouwbaar. Met dit zelfgecreëerde dilemma krimpt de partij voor de zoveelste keer tot een brullend muisje zonder duidelijke richting of moraal. De wens van de PvdA om na de komende verkiezingen de nieuwe minister-president te leveren, vervult mij dan ook met enige vrees. Hoewel de partij in al haar besluiteloosheid tegelijkertijd de hoop wekt dat ze er op termijn mogelijk uit eigen beweging vanaf ziet. Eventueel. Onder bepaalde voorwaarden. Misschien. Vermoedelijk hebben de kiezers tegen die tijd hun eigen afweging al gemaakt.

    • Rik Oerlemans