Premier Taiwan neemt ontslag

In Taiwan is de politieke crisis in de regerende Democratische Progressieve Partij (DPP) een nieuwe fase ingegaan met het ontslag van premier Frank Hsieh. Het vertrek van Hsieh geeft de Taiwanese president Chen Sui-bian de gelegenheid om een nieuwe premier aan te wijzen en het kabinet aan te passen.

De DPP, jarenlang Taiwans oppositiepartij onder de Kwomingtang (KMT), verkeert in diepe crisis sinds groot verlies bij lokale verkiezingen in december. Eerder al in 2004 slaagde president Chen Sui-bian er maar ternauwernood in zich te laten herverkiezen.

De interne problemen bij de DPP en de afkalving van haar electorale populariteit lijken een succes voor de communistische regering in Peking. China, dat Taiwan beschouwt als een afvallige provincie, heeft toenadering tot Chen Shui-bian de afgelopen jaren steeds afgehouden omdat hij weigert te praten over hereniging van Taiwan met het vasteland van China. In plaats daarvan lanceerden de Chinese autoriteiten een charme-offensief richting Taiwanese oppositie. Veel leiders en oud-leiders van onafhankelijke en min of meer China-gezinde partijen gingen op bezoek in Peking en werden daar steeds vriendelijk onthaald. Chen van zijn kant waarschuwde eerder deze maand nog in zijn nieuwjaarstoespraak voor de economische en militaire bedreigingen van China.

Ook binnen de DPP zelf bestaat een richtingenstrijd over de koers jegens China. Sommigen, zoals de vertrekkende Hsieh, bepleiten een gematigde opstelling om niet te provoceren, terwijl anderen openlijk een onafhankelijker koers willen volgen. Door de teleurstellende resultaten bij de verkiezingen in december kwam de sluimerende onvrede binnen de DPP tot uitbarsting. Op de achtergrond spelen ook persoonlijke aversies, en het vooruitzicht dat president Chen in 2008 niet nog eens kan worden herkozen. Dat betekent dat zich nu al potentiële presidentskandidaten beginnen warm te lopen.

Direct na de verkiezingen in december nam de voorzitter van de DPP, Su Tseng-chang, de verantwoordelijkheid op zich voor de nederlaag en trad af. Vervolgens ontspon zich verbale strijd tussen president Chen en zijn vice-president Annette Lu, die zich zeer tot zijn ongenoegen opwierp als waarnemend partijvoorzitter. Anette Lu is radicaler in haar onafhankelijkheidsstandpunt dan Chen. Ze zei ooit de functie van 'bloemenvaas' in de regering te vervullen.

Terugtredend premier Hsieh, wiens naam ook wordt genoemd in een corruptieschandaal, zei vanochtend het gevoel te hebben dat een last van schouders is afgevallen nu hij geen ruzie meert hoeft te maken met Chen over het China-beleid.