Oordeel missie Afghanistan op 2 februari

De fracties van CDA, PvdA en VVD in de Tweede Kamer streven ernaar om op 2 februari een finaal oordeel uit te spreken over het zenden van Nederlandse militairen naar de Afghaanse provincie Uruzgan. Zij zouden dit voorstellen op een procedurevergadering van de vaste Kamercommissies Buitenland en Defensie, die vanmiddag wordt gehouden. De datum van 2 februari was ook voorzien ten tijde van de bekendmaking van de regeringsplannen over Uruzgan, vorige maand.

Volgens de SP evenwel is 2 februari niet haalbaar, gezien het sterk omstreden karakter van de missie. Alleen al de uitgebreide schriftelijke vragenronde, meent Tweede-Kamerlid Van Bommel, kost meer tijd. Bij PvdA en CDA leeft de gedachte om deze vragenronde te vervangen door mondeling overleg met de regering.

Onduidelijk is nog of de Kamerleden een bezoek aan Uruzgan, of mogelijk alleen aan de Afghaanse hoofdstad Kabul, zullen brengen.

Alle partijen in de Kamer willen hoorzittingen, waarbij de PvdA graag internationale specialisten met kennis van het gebied aan het woord wil laten, de VVD graag Jaap de Hoop Scheffer (secretaris-generaal van de NAVO, onder wier vlag de operatie gehouden wordt) horen en D66 tegenstanders van de missie.

De Verenigde Staten zenden vandaag wederom een afgevaardigde naar Den Haag om over de missie met de Nederlandse regering te spreken. Het gaat om Kurt Volker, assistent-onderminister van Buitenlandse Zaken.