`Kwart scholen nog geen lumpsum`

Utrecht, 17 jan. Een kwart van de schoolbesturen in het basisonderwijs is niet goed voorbereid op grotere financiële vrijheid. De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil daarom dat scholen die nog niet klaar zijn, verplicht begeleiding krijgen om het huishoudboekje op orde te krijgen. De `lumpsumfinanciering` in het basisonderwijs geeft schoolbesturen meer vrijheid bij het besteden van gelden. De AOb voerde met onderzoeksinstituut ITS uit Nijmegen een enquête onder leden uit.