Kamer: toch redelijke polis voor expats

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) moet zich houden aan zijn toezegging dat Nederlanders die in het buitenland wonen een zorgpolis kunnen afsluiten die vergelijkbaar is met de oude verzekering.

Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Kamerlid Smilde (CDA) zegt: 'Wij houden vast aan een polisaanbod tegen een redelijke prijs en dekking.' Kamerlid Heemskerk (PvdA) valt haar bij. ,,Hoogervorst mag zich niet onttrekken aan zijn eerdere toezeggingen.'

In een brief aan de Kamer schrijft de bewindsman dat hij geen zeggenschap heeft over aanvullende particuliere verzekeringen. Daarmee legt de minister het probleem van de zorgpolis voor Nederlanders in het buitenland op het bord van zorgverzekeraars.

Sinds begin dit jaar in de nieuwe zorgverzekeringswet is ingevoerd, zijn de duizenden Nederlanders in EU-landen aangewezen op het ziekenfondspakket van het land waar zij wonen. Velen hadden echter een particuliere verzekering die meer dekte dan het plaatselijke ziekenfonds. Zo konden gepensioneerden in Spanje zorg declareren van daar gevestigde Nederlandse artsen. Het Spaanse ziekenfonds vergoedt die zorg niet.

Tweede-Kamerleden eisten eerder dat verzekeraars met een aanvullende verzekering zouden komen voor de zorg die niet in het woonlandpakket zit. De premie daarvan moest 'redelijk' zijn en de dekking vergelijkbaar met die van de oude polis. Hoogervorst zegde de Kamer toe dat verzekeraars dat zouden doen, maar die maakten later bekend dat de bewindsman het 'onmogelijke' van ze verlangde. De Kamer wil nu een spoedoverleg met de minister over deze kwestie.

Hoogervorst erkent dat Europese regels Nederland niet dwingen premies te eisen van expats. Eerder zei de bewindsman in de Kamer dat Europese regelgeving het hem onmogelijk maakt Nederlanders in het buitenland te ontzien, met een vrijstelling of verlaging van de premieheffing. Nu zegt hij dat het wel mogelijk is, maar dat dit 'onrechtvaardige' gevolgen zou hebben. De minister schrijft dat mensen in Nederland zouden moeten opdraaien voor zulke premieverlagingen of -vrijstellingen.

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn Nederlandse emigranten in de EU verplicht 850 euro per jaar te betalen voor een ziekenfondsverzekering in het gastland. Willen expats particulier verzekerd blijven, dan betalen ze twee keer premie.