Hogere drempel voor rokers

Utrecht, 17 jan. De Stichting Sigarettenindustrie (SSI) en de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK) willen de leeftijdsgrens voor het kopen van tabak verhogen van zestien naar achttien jaar. Verder willen de partijen dat voortaan niet alleen de verkoper van tabak een boete moet krijgen als die sigaretten verkoopt aan een te jonge koper, maar ook de roker in kwestie. In ruil voor deze maatregelen hopen de tabaksfabrikanten dat minister Hoogervorst (VVD, Volksgezondheid) afziet van vermindering van het aantal verkooppunten. Nu zijn dat er ongeveer 60.000.