Belang goedwerkende Europese energiemarkt

Ik ben mij terdege bewust van het grote belang van zekerheid van energieleveranties voor de Europese economie. Iedereen die mijn recente artikel in het Financieel Dagblad van 27 december jl. er nog eens op naleest, zal dat kunnen beamen. De veronderstelling in het hoofdartikel (NRC Handelsblad, 9 januari) dat ik het energiebeleid slechts door een naïeve bril van liberalisering zie, is bezijden de werkelijkheid.

Een geliberaliseerde, goedwerkende Europese energiemarkt is echter van groot belang voor de economie en draagt juist bij aan energiezekerheid. Want individueel zijn de lidstaten van de Europese Unie of nationale energiebedrijven niet in staat om op gelijke voet met machtige gasleveranciers te onderhandelen. Daarvoor zijn energieproducenten en -leveranciers van een voldoende Europese omvang nodig.

Een vrije energiemarkt moet er daarbij toe leiden dat de dinosaurussen onder de bedrijven niet kunstmatig in stand worden gehouden, maar dat onderlinge concurrentie leidt tot concentraties van efficiënte Europese bedrijven. Alleen op die manier ontstaan gezonde, moderne en krachtige energiebedrijven ten dienste van onze burgers en het bedrijfsleven.

Het is daarbij in ieders belang dat individuele landen niet door een grote energieleverancier tegen elkaar worden uitgespeeld met leveringscontracten waarin wordt bedongen dat het gas alleen binnen de nationale grenzen mag worden benut. Dergelijke contracten kunnen niet alleen tot ongerechtvaardigde prijsverschillen voor energie leiden op onze interne markt, maar ook tot grotere risico's van stroomtekorten omdat energie niet gemakkelijk van land naar land kan vloeien.

Een beleid van leveringszekerheid gebaseerd op een nationale opdeling van de Europese energiemarkt zou in realiteit slechts een schijnzekerheid voor de korte termijn opleveren.

    • Neelie Kroes Europees Commissaris voor Mededinging