Retour Den Haag-Brussel

Darwinisme in Ede

Niet de actualiteit, maar de geschiedenis bepaalt het politieke debat in Ede. Of liever gezegd, de vraag waar de geschiedenis begon. De SGP-fractie in de gemeenteraad, met zes zetels na het CDA de grootste partij, ergert zich aan een ambtelijke cultuurnota waarin staat dat 'de moderne mens' zich 35.000 jaar geleden in de Veluwse plaats vestigde. Bovendien zou er al 250.000 jaar geleden menselijk leven zijn in Ede. 'Dat is een wel erg darwinistische visie op de werkelijkheid', zegt raadslid Arnold Versteeg. Volgens de orthodox-christelijke fractie is de aarde, dus ook Ede, slechts enkele duizenden jaren geleden door God geschapen. De oppositiepartij wil daarom binnenkort met het college in debat over de nota. Hij sluit niet uit dat er een meerderheid in de raad de omstreden passage er via een amendement uithaalt. Immers, CDA, ChristenUnie en SGP hebben 21 van de 39 raadszetels en ook in die partijen bestaat mogelijk veel weerstand tegen de zinnen. (GV)

Nederland, Rotterdam, 14-1-2006 Start CDA verkiezingscampagne gemeenteraadverkiezingen. Balkenende op wijkbezoek in Rotterdam Zuid. In een straat in een achterstandswijk met veel allochtonen. Allochtoon. Autochtoon. Autochtonen. Zwart, wit, blank. Verkiezingen. Campagne. Gemeenteraad. Gemeente. Lokaal. Lokale politiek Foto Maarten Hartman CDA-leider Balkenende in Rotterdam. (Foto Maarten Hartman)
Nederland, Rotterdam, 14-1-2006 Start CDA verkiezingscampagne gemeenteraadverkiezingen. Balkenende op wijkbezoek in Rotterdam Zuid. In een straat in een achterstandswijk met veel allochtonen. Allochtoon. Autochtoon. Autochtonen. Zwart, wit, blank. Verkiezingen. Campagne. Gemeenteraad. Gemeente. Lokaal. Lokale politiek Foto Maarten Hartman CDA-leider Balkenende in Rotterdam. (Foto Maarten Hartman) Hartman, Maarten

Getrompetter

Kunnen Europese politici nog iets betekenen bij de komende raadsverkiezingen? Het is nauwelijks voorstelbaar. Europa staat veel te ver af van de burger, aldus de veelgehoorde analyse na afloop van het referendum over de Europese Grondwet, waarbij een ruime meerderheid van de Nederlandse kiezers liet weten helemaal niets te zien in het voorstel om de 25 lidstaten van de EU beter te laten samenwerken. De abstracte Europese politiek heet al gauw onherkenbaar te zijn voor de gewone mensen.

Maar toch blijken het - vooral buiten de Randstad - de europarlementariërs te zijn die innige banden met hun regionale cq. lokale achterban proberen te onderhouden. Neem de VVD'er Toine Manders die in 1999 geheel op eigen kracht, anders gezegd: met voorkeurstemmen, dankzij een zorgvuldig opgebouwde Brabantse achterban in het Europees Parlement wist te komen. Via zijn volgens eigen zeggen zeer goed gelezen column in De Trompetter blijft hij zijn kiezers op de hoogte houden van zijn activiteiten in Brussel en Straatsburg.

Of anders wel is er de CDA'er Ria Oomen, wereldberoemd in het Limburgse Maasbracht en omstreken. Ook zij weet, zoals het in het huidige communicatiejargon heet, regelmatig de 'vertaalslag naar de kiezers toe te maken' in haar digitale nieuwsbrief. Niet voor niets springt Ria Oomen regelmatig in de bres voor de positie van de grensarbeiders.

En dan is er nog PvdA-europarlementariër Dorette Corbey die steevast kan rekenen op een opvallend grote kiezersaanhang in Friesland vanwege haar strijd voor het behoud van de traditie van het kievit eieren rapen. Niet in strijd met de Europese vogelrichtlijn, oordeelde Europese Commissie na een intensieve lobby van haar kant.

Met andere woorden: houd de europarlementariërs in de gaten de komende weken. All politics is local; zij zullen het laten zien. (MK)

Blanco lijst

De PvdAC Burgersbelangen mag niet onder die naam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag. Dat heeft de Raad van State vrijdag besloten. De afkorting van de Partij van de Actieve Consumentenbelangen Burgersbelangen lijkt te veel op die van de PvdA waardoor het zou kunnen dat mensen zouden denken dat het een lokale afdeling van de PvdA zou zijn.

Oprichter van de PvdAC Burgersbelangen de heer Kirilov is 'heel erg teleurgesteld'. 'Dit bewijst de aantasting van de onafhankelijke rechtspraak in Nederland', aldus Kirilov. Als de PvdAC Burgersbelangen toch nog mee wil doen aan de Haagse gemeenteraadsverkiezingen dan moeten ze dat doen zonder naam, oftewel een blanco lijst. Dat is ook wat de PvdAC Burgersbelangen nu gaat doen, volgens Kirilov. Een blanco lijst is nog de enige mogelijkheid omdat de registratie van politieke partijen in Den Haag inmiddels is gesloten. De PvdAC mag nog wel een kandidatenlijst. De Haagse afdeling van de PvdA is 'zeer verheugd' over de uitspraak. (AH)

Aldus...

'De partij leeft weer ENORM bij de bevolking. De telefoon stond de afgelopen week echt roodgloeiend!!!'

(Bestuurlid Dennis Koopman over de wederopstanding van Leefbaar Nederland, op www.leefbaar-nederland.nl)

'Wat is geluk? Niet weten wat geluk is....'

(De Rotterdamse CDA-lijsttrekker Leonard Geluk op zijn website)

'Klein maar dapper'

Het CDA gaf zaterdag in Rotterdam het startschot van de campagne voor de raadsverkiezingen.

Onder het motto 'lokaal staat centraal' begon afgelopen zaterdag de CDA-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. En dat betekent geen opmerkingen over besluiten of voornemens over Afghanistan, geen woord over het nieuwe zorgstelsel of de nieuwe WAO. Landelijke kopstukken van andere partijen werden niet bij naam genoemd. Lokaal lijsttrekker Leonard Geluk mocht zelfs als eerste speechen op de traditionele nieuwsjaarsreceptie van het CDA, tevens de campagnestart.

Wel waren de landelijke CDA-prominenten afgelopen zaterdag naar het Rotterdamse Ahoy-complex afgereisd om het begin van de campagne luister bij te zetten. Premier Balkenende haalde hard uit naar de lokale PvdA-lijsttrekker Peter van Heemst en niet naar Wouter Bos. Van Heemst had eind vorig jaar gezegd dat hij zich wel kon vinden in een kwalificatie van Leefbaar Rotterdam-lijsttrekker Marco Pastors over moslims en criminaliteit. Volgens Balkenende is het 'zeer onverstandig' van Van Heemst om 'een is-gelijk-teken te plaatsen tussen criminaliteit en islam'. Het CDA in Rotterdam, dat vijf van de 45 raadszetels bezet, is volgens de premier 'klein maar dapper'.

Voorafgaand aan de receptie konden lokale lijsttrekkers op de foto met de premier. Daar werd massaal gebruik van gemaakt, hoewel nog niet iedere lokale lijsttrekker zeker wist of ze de foto ook zouden gaan inzetten in de lokale campagne. 'Het landelijk beleid kan ook tegen je werken', zei een deelgemeente-lijsttrekker.

Balkenende wilde daar niets van weten en toonde zich koersvast: 'Christen-democraten hebben altijd de moed gehad om verantwoordelijkheid te dragen. Soms krijg je daarbij alles over je heen', zei hij. 'Maar als je weet wat je kompas is, dan zet niemand je klem. Uiteindelijk is het zo dat moed en karakter worden beloond', aldus de premier. Suggesties als zouden de komende achttien maanden tot aan de landelijke verkiezingen in mei 2007 één grote verkiezingscampagne worden wierp hij verre van zich.

Maar helemaal zonder landelijke campagnetaal bleek het CDA niet te kunnen. Zonder zijn naam te noemen, bekritiseerde Balkenende toch even de kandidaat-premier van de PvdA, Wouter Bos. Volgens hem heeft de PvdA-leider 'de mond vol over samenhang in de samenleving', maar gaat hij voorbij aan de rol van familie en gezin. Volgens Balkenende is dat 'bouwen zonder hoeksteen'. En wie, zoals Bos, zegt dat hij de trots wil teruggeven, heeft 'een negatieve kijk op de samenleving'. De premier riep de partijgenoten op trots te zijn en 'het cynisme en de somberheid achter ons te laten'. (EK)

    • Egbert Kalse
    • Guus Valk
    • Arne Hankel
    • Mark Kranenburg