'Geen kind naast baan'

Het combineren van kinderen en een veeleisende baan lijkt bijna driekwart van de kinderloze vrouwen niet te doen.

Dit blijkt uit een enquête onder zeshonderd vrouwen in de leeftijd van 27 tot 42 jaar, gehouden door de actualiteitenrubriek Netwerk die gisteren naar buiten werd gebracht. De oplossing ligt volgens 68 procent bij de werkgever. Deze zou het voor vrouwen makkelijker moeten maken om werk en zorg te combineren. Van de ondervraagde vrouwen zegt 44 procent overigens in de toekomst geen kinderen te willen. Dertien procent twijfelt over de komst van kinderen.

De redenen voor de ondervraagde vrouwen om kinderloos te zijn, waren divers. Geen partner, bleek voor 38 procent de reden. Een even groot aantal wilde haar vrijheid behouden en 33 procent gaf aan geen behoefte aan kinderen te hebben. Meer dan een kwart van de ondervraagde vrouwen zegt kinderen te duur te vinden.

De kwakkelende economie heeft een remmend effect op de bevolkingsgroei in Nederland. Deze is in 2005 teruggelopen, volgens Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verwacht dat die daling doorzet. Het verwacht dat over vijf jaar minder dan 180.000 geboorten zijn. In 2000 werden nog 207.000 kinderen geboren.