Deviezenreserve China groeit snel

Peking, 16 jan. De deviezenreserve van China is in 2005 met 34 procent toegenomen tot het recordbedrag van 818,9 miljard dollar. Als de groei in het huidige tempo doorgaat, zal het land dit jaar over de grootste financiële reserves ter wereld beschikken. Nu neemt Japan die positie in. In dollars bedroeg de stijging in 2005 209 miljard dollar, iets meer dan in het jaar daarvoor. De buitenlandse directe investeringen in China zijn vorig jaar met 0,5 procent gedaald tot 60,3 miljard dollar. China verwacht voor dit jaar hetzelfde bedrag binnen te halen.