CDA: ontneem 'haatzaaiers' beroep en burgerrechten

Mensen en organisaties die zich volgens de rechter schuldig maken aan terroristische activiteiten of aan 'haat zaaien', moeten veel harder worden aangepakt dan het kabinet-Balkenende mogelijk maakt. Dat schrijft de Tweede-Kamerfractie van het CDA in de nota 'Alles van Waarde is Weerbaar', die vanochtend is gepresenteerd.

Volgens het CDA moet het mogelijk worden om, bijvoorbeeld, imams uit hun beroep te zetten, zodat ze niet meer kunnen preken. Van personen die zijn veroordeeld voor terrorisme zouden het rijbewijs en paspoort moeten worden ingetrokken. Hun zou ook het actief en passief kiesrecht moeten worden ontnomen. Gevangenisstraf is niet toereikend als verdediging tegen mensen die strafbare feiten plegen gericht op 'de vernietiging van de samenleving en de instituties'. 'Deze personen moeten ook op andere manieren onschadelijk gemaakt worden', aldus de nota.

Het Tweede-Kamerlid Van Haersma Buma zei vanochtend dat het stuk is bedoeld als 'aanvulling' op de discussies over radicalisering en het integratiebeleid. Van de nota zal een Kamerstuk worden gemaakt waarop minister Donner (Justitie, CDA) zal reageren. Het is dan aan de fractie om in moties of amendementen delen uit de nota van invloed te laten zijn op het beleid.

Regeringspartij het CDA steunt de maatregelen van het kabinet en wetsvoorstellen die tot nu toe zijn gedaan om terrorisme te bestrijden, zoals de Wet terroristische misdrijven. Maar volgens de fractie ontbreken bij het kabinet nog plannen om de weerbaarheid van de democratie tegen extremisme te versterken. Fractievoorzitter Verhagen zei vanochtend: 'Het gaat om de onbenutte mogelijkheden van de rechtsstaat.' Het CDA noemt het gerechtvaardigd mensen rechten af te nemen waarmee ze de kern van het democratisch proces kunnen aantasten. Als mensen die zijn veroordeeld wegens terroristische misdrijven een centrale rol spelen in een politieke partij, zou die partij volgens de nota niet mogen meedoen aan verkiezingen. Dat vergt een aanpassing van de Kieswet.