'België-route gezamenlijk aanpakken'

Nederland en België gaan misbruik van de zogeheten België-route door allochtonen aanpakken. Dat hebben ministers Dewael en Verdonk dit weekeinde op een EU-bijeenkomst in Wenen afgesproken.

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken had vorige week nog gesuggereerd hieraan niet te willen meewerken. Nederland zou volgens Dewael het probleem aan zichzelf te danken, omdat de regels voor gezinshereniging te streng zijn: 'Daarmee loopt Den Haag in Europa uit de pas.'

België hanteert soepeler regels voor gezinshereniging dan Nederland. Daarom verhuizen naar schatting enkele honderden tot duizenden Nederlandse allochtonen tijdelijk naar België. Als ze daar werk en huisvesting hebben, kunnen ze veel makkelijker dan in Nederland een partner of kind uit het buitenland laten overkomen. Daarna vestigen ze vaak weer opnieuw in Nederland. De huwelijksmigrant is dan niet verplicht een inburgeringscursus te volgen, omdat deze zich vanuit een ander EU-land in Nederland vestigt. Met name de laatste jaren is de sluiproute via België erg populair geworden onder Nederlandse migranten .

Verdonk en Dewael hebben afgesproken samen het lek in de regelgeving in de twee EU-landen te gaan dichten. In beide landen worden aard en omvang van de misbruik in kaart gebracht, aldus een verklaring van het Nederlandse ministerie van Justitie. Verder gaan verschillende diensten (politie, immigratiedienst en parketten) samen fraude opsporen en bestrijden, onder meer door goede controle van de woonadressen van de aanvragers van een verblijfsvergunning.

In Nederland mogen alleen de echtgenoot of echtgenote en kinderen tot achttien jaar van buiten de EU overkomen. Voor die laatste groep geldt bovendien dat de scheiding niet langer dan vijf jaar mag zijn. Ook vraagt Nederland zeer hoge leges voor verblijfs- en inreisdocumenten. De migrant die zijn partner wil laten overkomen, moet verder 120 procent van het minimumloon verdienen. En binnenkort wordt de partner verplicht in het land van herkomst al een inburgeringsexamen te doen.

In België daarentegen mogen ook meerderjarige kinderen, grootouders en kleinkinderen overkomen. Ook gelden minder strenge inkomenseisen en duren de procedures aanzienlijk korter. Dewael is evenwel niet van plan de restrictieve Nederlandse regelgeving over te nemen.