Agenda week 3

Afghanistan

De Kamer bepaalt dinsdagmiddag welke procedure er gevolgd zal worden bij de debatten over de missie naar de Afghaanse provincie Uruzgan.

Premier naar India

Premier Balkenende brengt van woensdag tot en met vrijdag een bezoek aan India. Daar voert hij onder meer gesprekken met het bedrijfsleven over innovatie en duurzaamheid en geeft hij een lezing aan het Indian Institute of Science in Bangalore.

Nota Ruimte

De Eerste Kamer vergadert dinsdag over de Nota Ruimte, waarin onder meer de inrichting van Nederland tot 2020 wordt geregeld. Kern is het overhevelen van zoveel mogelijk nationale bevoegdheden naar lokale overheden.