Advies: bescherming tegen lawaai Schiphol uitbreiden

Een groter gebied in de omgeving van Schiphol moet wettelijk worden beschermd tegen lawaai van vliegtuigen. Dat gebied moet zich uitstrekken tot plaatsen als Castricum in het noorden en Leiden in het zuiden.

Dat staat in een advies van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid onder voorzitterschap van voormalig CDA-senator Huib Eversdijk. De commissie werd ruim twee jaar geleden ingesteld door het kabinet, nadat een commissie onder voorzitterschap van hoogleraar Guus Berkhout een half jaar daarvoor het werk staakte wegens 'tegenwerking' van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het kabinet zal komend voorjaar zijn standpunt bepalen over mogelijke aanpassingen van het Schipholbeleid. Dit op basis van een groot aantal rapporten en adviezen. Op het terrein van de handhaving van geluidsnormen is het rapport van de commissie, getiteld 'Luid, maar duidelijk' een zwaarwegend advies.

De laatste jaren is de geluidsoverlast in de directe omgeving van Schiphol afgenomen, maar uit de wijdere omgeving van de luchthaven nam het aantal klachten over geluidsoverlast toe. Verder weg gelegen woongebieden vallen buiten de huidige geluidsnormen. Dat moet anders, vindt de commissie-Eversdijk.

'Met een handhavingsysteem in het buitengebied weten de bewoners van dat gebied waar zij aan toe zijn (...). Het biedt derhalve duidelijkheid en zekerheid over de hoeveelheid geluidbelasting waaraan zij ten hoogste mogen worden blootgesteld.'

Hoe hoog de geluidbelasting mag zijn, moet de politiek bepalen, stelt de commissie. Wel heeft de commissie bij wijze van proef op 95 locaties in verder weg gelegen plaatsen van Schiphol geluidsberekeningen gemaakt. In 33 tot 41 van deze 95 punten blijkt de geluidsoverlast groter te zijn dan verwacht. In de meeste van deze gevallen komt de geluidbelasting overeen met het geluid van een kwart méér vliegtuigen dan waarvan bij het huidige stelsel wordt uitgegaan.

Op sommige plaatsen is de geluidbelasting even groot als wanneer er 2,6 tot 5,9 keer meer vliegtuigen overkomen dan waarvan nu wordt uitgegaan. Nergens is de geluidbelasting van de wijdere omgeving echter groter dan in de directe omgeving van luchthaven Schiphol.

Kamer reageert verdeeld op advies over Schiphol

Sinds de ingebruikname van de Polderbaan, twee jaar geleden, is de geluidbelasting in de directe omgeving altijd binnen de wettelijke normen gebleven.

Het CDA is 'blij' met het advies, aldus Tweede-Kamerlid Maarten Haverkamp, omdat het aandacht geeft aan het buitengebied van Schiphol. 'Wij vinden al heel lang dat ook plaatsen als Castricum beter beschermd moeten worden.' De PvdA reageert 'teleurgesteld' op het advies. Kamerlid Adri Duivensteijn: 'We zijn tevreden dat wordt erkend dat er evident geluidsoverlast bestaat in het buitengebied, maar de commissie creëert ook veel mist door niet zelf enkele voorstellen uit te werken, maar het aan de dames en heren van de politiek over te laten om een keuze te maken uit al hun varianten.' De VVD heeft 'twijfels' over het advies. Kamerlid Paul de Krom: 'Er is veel wantrouwen bij omwonenden, maar het is de vraag of je dat wegneemt door de bestaande regels uit te breiden naar het buitengebied. Dat maakt het systeem nog ingewikkelder.' De luchthaven Schiphol wilde vanmorgen nog geen commentaar geven.

Het instellen van wettelijke normen voor het buitengebied zal vermoedelijk ten koste gaan van de capaciteit van de luchthaven. Om daaraan tegemoet te komen, stelt de commissie-Eversdijk, zou de politiek een bandbreedte kunnen instellen. Er zou bijvoorbeeld kunnen worden bepaald dat er een ondergrens komt die met 25 procent kan worden overschreden middels een 'flexibiliteittoeslag', eventueel onder voorwaarden naar plaats en tijd.

De commissie vindt ook dat het huidige stelsel van berekenen van geluid moet worden gecombineerd met een systeem van meten. In veel gevallen blijken vliegtuigen bij metingen meer geluid te maken dan op grond van berekeningen was verwacht, aldus de commissie. Een systeem van alléén meten, zoals veel omwonenden graag willen, is volgens de commissie juridisch niet haalbaar.

Ook vindt Eversdijk dat Schiphol het aantal nachtvluchten zou kunnen beperken, en vakantiecharters naar regionale luchthavens zou kunnen uitplaatsen.