Terrorist

Met verbazing en ergernis las ik het interview met de advocaten Böhler en Koppe. Dat zij zich opwerpen als hoeders van de rechtsstaat is nog tot daar aan toe. Erger is dat deze advocaten zelf het rechtssysteem ondermijnen door op publiciteitsgeile wijze datzelfde Nederlandse rechtssysteem op de korrel te nemen nog voordat de rechter in de betreffende zaak een uitspraak heeft gedaan.

Voor de eenvoudige burger liggen de zaken aanmerkelijk minder ingewikkeld. Niet elke islamiet is een terrorist, maar vrijwel elke terrorist is heden ten dage wel een moslim.

Van moslims in Nederland mag net als van ieder ander gevraagd worden dat ze zonder omwegen de seculiere staatsvorm onderschrijven, en dat ze zich conformeren aan alle hier geldende regels. Dit impliceert dat geloof een privé-aangelegenheid is die los staat van en ondergeschikt is aan onze wijze van staatsinrichting. Dat moslims zich gesteund door de Böhlers en Koppes van deze wereld bij voorkeur als zielig en achtergesteld afficheren, is verontrustend en ontneemt het zicht op waar het werkelijk om gaat.

    • Prof. Dr. C.A. de Lange