Stroeve of juist gladde tegels gebruiken in de horeca?

In het artikel ‘Overbodig beleid in het museum; Burgers melden gevallen van onnodige overheidsbemoeienis’ (NRC Handelsblad, 3 januari), wordt de indruk gewekt dat hygiënewetgeving voorschrijft dat horecaondernemers alleen gladde tegels mogen gebruiken. Dat is niet het geval.

Sinds 1 januari 2006 geldt in de gehele Europese Unie verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne. Daarin staat wat betreft vloeroppervlakken in ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of verwerkt uitsluitend het volgende voorschrift: „vloeroppervlakken moeten goed worden onderhouden en moeten gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en, indien nodig, ontsmet. Dit houdt in dat ondoordringbaar, niet-absorberend, afwasbaar en niet-toxisch materiaal moet worden gebruikt“.

Tot 1 januari 2006 stond een vergelijkbaar voorschrift in de Warenwet. Er is dus geen sprake van tegenstrijdigheid van voedselveiligheidsregels met Arbo-wetgeving die vereist dat alleen stroeve tegels gebruikt mogen worden. Vereist is uitsluitend dat die stroeve tegels gemakkelijk schoon kunnen worden gehouden en indien nodig ontsmet. En dat is toch niet te veel gevraagd? Alle betrokkenen zijn op de hoogte van deze regelgeving, inclusief de Arbeidsinspectie en de Voedsel en Waren Autoriteit.

Ik hoop dat dit steeds weer opduikende hardnekkige misverstand nu voor eens en altijd de wereld uit is.

    • Directeur Voeding
    • Dr.Ir. R.J. Dortland
    • Preventie Ministerie Vws