PvdA voor Uruzgan onder voorwaarden

De PvdA is bereid in te stemmen met een militaire missie naar Uruzgan, mits aan drie voorwaarden wordt voldaan. Dit werd duidelijk nadat het kabinet gisteren de procedurele bezwaren van de Kamer wegnam.

De PvdA krijgt een sleutelrol bij de beslissing over de missie naar de Afghaanse provincie. Het parlement kan nu binnenkort debatteren over het al dan niet doorgaan van de militaire missie. Met steun van de PvdA lijkt een grote meerderheid in de Tweede Kamer voor het sturen van troepen naar Uruzgan te zijn.

De voorwaarden van de PvdA zijn: de wederopbouw dient in deze Afghaanse provincie een reële mogelijkheid te zijn, er dient een duidelijke scheiding te zijn met het Amerikaanse militair optreden in het gebied en het Nederlandse kabinet dient onverkort en eensgezind uitvoering te geven aan hetgeen de Tweede Kamer ten aanzien van Uruzgan uitspreekt - ook de D66-ministers.

Kamerleden van coalitiepartij D66 blijven tegen die uitzending en kunnen zich, aldus Kamerlid Bert Bakker vandaag in een vraaggesprek met deze krant, niet voorstellen dat zij nog van mening veranderen.

Gisteren verklaarde premier Balkenende, met instemming van de D66-ministers, dat er feitelijk al in december door het kabinet tot uitzending van de troepen was besloten. Dat er een besluit was, werd eerder door die D66-ministers ontkend, waarop een Kamermeerheid weigerde over de missie te debatteren. In antwoord op de nieuwe interpretatie door de minister-president, maakten de meeste Tweede-Kamerfracties gisteren bekend de procedurele bezwaren te laten vallen.

Net als de PvdA gaat de VVD er vanuit, dat de regering het oordeel van een Kamermeerderheid over die plannen onverkort uitvoert, inclusief eventuele bijkomende wensen die Kamer formuleert, over bijvoorbeeld bewapening van de Nederlandse militairen of een grotere rol voor de Europese Unie bij de wederopbouw in Uruzgan. De VVD acht steun van de fractie van D66 in de Tweede Kamer niet noodzakelijk.

D66-fractieleider Boris Dittrich leek gisteren in een uitzending van RTL Nieuws met een kabinetscrisis te dreigen, mocht het kabinet zonder instemming van zijn fractie alsnog tot uitzending naar Uruzgan besluiten. Dittrich slikte zijn woorden echter later in, zeggende dat hij verkeerd geciteerd was. Volgens Dittrichs woordvoerder wil D66 pas na het debat in de Kamer conclusies trekken. We zien wel.

Eerder op de avond had D66-vice-premier Brinkhorst Dittrichs opstelling een voorbeeld van dualisme genoemd - daarmee aangevend dat hij zich in ieder geval niet gebonden zou voelen door eventuele afwijzing door zijn partijgenoten in de Tweede Kamer.

Missie Uruzgan

Pagina 3

Woordenspel kabinet

Pagina 19

Hoofdartikel

Pagina 37

Interview Bert Bakker

Situatie in Uruzgan